logo
bg

Hogyan dolgozunk?

Elemzés

Gondosan feltárjuk az ügyfél igényeit.

Az alapos helyzetfelmérés elengedhetetlen a későbbi célok és programok helyes megválasztásához. A diagnózis során minél hitelesebb képet igyekszünk kapni magáról az ügyfélről, a kihívást jelentő nehézségről, a vállalatról, a szervezet struktúrájáról és működési folyamatairól. A felmérési eredményeket visszajelezzük az ügyfélnek, pontosítunk és körüljárunk minden szükséges elemet a helyes megértés érdekében.

Tervezés

Az aktuális helyzet és a kívánatos állapot megfogalmazásán túl a további lépéseket közösen tervezzük meg.

Lényeges, hogy a megbízó elköteleződjön a fejlesztési munka iránt, és ezzel aktív és együttműködő módon segítse a programot. Akár szervezeti, akár egyéni fejlesztési folyamatot indítunk, kiemelten fontos, hogy az elérendő cél reális, de egyúttal motiváló is legyen, mert ez hozza felszínre az alkotó energiákat.

Kivitelezés

A megbízóval szoros együttműködésben, rendszeres visszajelzések mellett valósítjuk meg a fejlesztési folyamatot.

Különös gondot fordítunk arra, hogy a szervezeten belül az egyes döntési szinteken dolgozók megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az őket érintő változásokról, mert az együttműködésük a jó eredmény feltétele. Hiszünk abban, hogy a legjobb, ha a résztvevők a saját megtapasztalásaik során szerzik meg a szükséges ismereteket és eközben fejlődik az elkötelezettségük is. A közös munka során – legyen az szervezeti, csoportos vagy egyéni fejlesztés – mindvégig az őszinteségre és a kölcsönös tiszteletre alapozunk. Meggyőződésünk, hogy a legjobb eredmény akkor érhető el, ha az ügyfél erősségeire koncentrálunk, és inspiratív, bátorító közeget tudunk kialakítani. A munka során folyamatos visszajelzéseket adunk a projekt aktuális állásáról, és ezek alapján mindig lehetőség nyílik a célkitűzések újragondolására, rugalmas igazítására is.

Cél

A fejlődés sohasem ér véget, csak időnként szünetet tart.

Ilyenkor az elért eredmények értékelése és a jól végzett munka miatti büszkeségnek van helye. A lezárás lépései az eredmények összegzésével, a megszerzett új tapasztalatok számbavételével indul, és az új igények megfogalmazásával folytatódik. Mindig szem előtt tartjuk, hogy a folyton változó környezet és piac újabb és újabb kihívásokat támaszt, ezért a korábban kitűzött cél elérése egy új fejezet kezdetét is jelentik.